728 x 90
728 x 90
Bestlink baner

Питання порядку денного V сесії ЧМР на 26 січня, – коментар секретаря ради О.Грасулова

Питання порядку денного V сесії ЧМР на 26 січня, – коментар секретаря ради О.Грасулова

Про основні питання порядку денного сесії, запланованої на 26 січня, в коментарі Радіостудії “Новий двір” розповів секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов

Проект Порядку денного опублікований на офіційному сайті Червоноградської міської ради і включає 78 питань з “Різним”:

1.Про депутатськi запити

2.Про внесення змiн до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк (13587000000)

3.Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 10.12.2020 № 25 “Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти

4.Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв та майна закладiв культури iз спiльної комунальної власностi територiальних громад Радехiвського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

5.Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв, земельних дiлянок та майна закладiв освiти iз спiльної територiальної власностi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

6.Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв та майна закладiв культури iз спiльної комунальної власностi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

7.Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв, земельних дiлянок та майна Поздимирського навчально-виховного комплексу “Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад” iз спiльної комунальної власностi територiальних громад Радехiвського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

8.Про безоплатне прийняття не житлових будiвель, земельних дiлянок та майна закладiв культури з комунальної власностi Острiвської сiльської ради, Волсвинської сiльської ради, Поздимирської сiльської ради на баланс Червоноградської мiської ради

9.Про надання згоди на безоплатний прийом у комунальну власнiсть територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради Амбулаторiї монопрактики, в с. Волсвин, вул. Шептицького, 57а

10.Про надання дозволу Комунальному пiдприємству “Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради” На списання з балансу основних засобiв

11.Про затвердження актiв приймання-передачi нежитлових будiвель, земельних дiлянок, та майна закладiв культури що передаються з комунальної власностi Острiвської сiльської ради, Волсвинської сiльської ради, Поздимирської сiльської ради на баланс Червоноградської мiської ради

12.Про створення Координацiйної ради у справах осiб з iнвалiднiстю

13.Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС), бiйцiв – добровольцiв АТО та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих / померлих учасникiв АТО(ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, членiв сiмей полонених та зниклих безвiсти вiйськовослужбовцiв АТО (ООС), вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

14.Про звiльнення орендарiв вiд сплати орендної плати за оренду торговельних мiсць на перiод дiї карантину

15.Про звiльнення суб’єктiв господарювання вiд сплати орендної плати за оренду нежитлових примiщень на перiод дiї карантину

16.Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 “Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда”

17.Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 “Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда”

18.Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

19.Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi

20.Про затвердження Статуту комунального пiдприємства “Соснiвський ринок” в новiй редакцiї

21.Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об’єктiв нерухомого майна

22.Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об’єкта нерухомого майна, нежитлової будiвлi хiрургiчного корпусу

23.Про безоплатну передачу з балансу Червоноградської мiської ради основних засобiв та малоцiнних швидкозношувальних предметiв на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

24.Про передачу з балансу Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП “Червоноградводоканал”

25.Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради Червоноградського району

26.Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об’єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

27.Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради дорiг на баланс КП “Комунальник” та КП “Червонограджитлокомунсервiс”

28.Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради дорiг на баланс КП “Комунальник” та КП “Червонограджитлокомунсервiс”

29.Про затвердження статуту комунального пiдприємства “Червоноградтеплокомуненерго” в новiй редакцiї

30.Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

31.Про впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельнiй мережi на територiї Червоноградської мiської ради

32.Про затвердження положення про органiзацiйний вiддiл

33.Про затвердження Положення про юридичний вiддiл

34.Про затвердження Положення про фiнансове управлiння Червоноградської мiської ради

35.Про затвердження Положення про вiддiл економiки

36.Про затвердження положення про вiдiл молодi та спорту

37.Про затвердження Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

38.Про затвердження положення про вiддiл iнформацiйної полiтики

39.Про затвердження положення про вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи

40.Про затвердження положення про управлiння житлово-комунального господарства Червоноградської мiської ради

41.Про затвердження положення про управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

42.Про затвердження положення про Вiддiл земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

43.Про затвердження мiсцевих програм в галузi земельних вiдносин та мiстобудування на 2021 рiк

44.Про затвердження Програми мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення та забезпечення заходiв, пов’язаних iз виконанням вiйськового обов’язку, призовом громадян України на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за контрактом та вiйськову службу в резервi до лав Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань на 2021 рiк

45.Про затвердження мiсцевих програм в галузi житлово-комунального господарства на 2021 рiк

46.Про затвердження мiсцевої програми природоохоронних заходiв на 2021 рiк

47.Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2021 рiк

48.Про затвердження мiсцевих програм пов’язаних з економiчною дiяльнiстю на 2021 рiк

49.Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об’єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2021 рiк

50.Про затвердження мiсцевих програм в галузi соцiального захисту населення на 2021 рiк

51.Про затвердження мiсцевих програм в медичнiй галузi на 2021 рiк

52.Про затвердження мiсцевих програм в галузi молодiжної полiтики та промоцiй на 2021 рiк

53.Про затвердження мiсцевих програм в галузi спорту на 2021 рiк

54.Про затвердження мiсцевих програм в галузi культури на 2021 рiк

55.Про затвердження мiсцевої програми пiдтримки засобiв масової iнформацiї на 2021 рiк

56.Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в м. Червоноград

57.Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

58.Про розгляд клопотання Релiгiйної громади Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України

59.Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

60.Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

61.Про розгляд заяви Маланяк Iвана Миколайовича

62.Про розгляд заяви Телегiй Iгоря Володимировича

63.Про розгляд заяви громадянина Голян Юрiя Васильовича

64.Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

65.Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда

66.Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Агробiзнес”

67.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки на вул. Набережнiй в м. Червоноградi

68.Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

69.Про розгляд заяви Киби Романа Богдановича

70.Про припинення прав оренди та передачу у власнiсть земельних дiлянок

71.Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрою

72.Про розгляд заяви ФОП Чашинського Анатолiя Йосиповича

73.Про включення в перелiк земельних дiлянок в м. Червоноградi для продажу прав їх оренди на земельному аукцiонi

74.Про повторне виготовлення нормативної грошової оцiнки земель с.Борятин, с. Добрячин, с. Острiв

75.Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою в с. Сiлець

76.Про затвердження проектiв землеустрою в с. Сiлець

77.Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в с.Сiлець

78.Рiзне

Олександр
ADMINISTRATOR
PROFILE

Коментарі

Ваша адреса не публiкується. Обов'язковi поля помiченi *

Останні публікації